Notificació de recepció de tràfic de QSLs Madrid

Estan a disposició a la delegació, les QSLs rebudes de Madrid. Podeu passar-les a recollir el proper dimarts.

 

Data recepció

00/00/00

Indicatius

EA3UU

EA3CE

EA3FNM

EA3AOI

EA3BCK

EA3ESS

EB3EAW

EA3EYR

EA3AHT

EA3FRD

EA3UU

EA3XA

EA3BCK

EA3AHT

EA3AOI

EA3ESS

EA3ETG

EA3GE

EA3EYR

EA3FNM

EA3FRD

EA3FVL

EA3GNREB3EAW

EA3CE

Data recepció

23/04/19

Indicatius

Data recepció

00/00/00

Indicatius

Data recepció

00/00/00

Indicatius

Data recepció

23/01/19

Indicatius

Data recepció

00/00/00

Indicatius

EA3CE

EA3UU

EA3XA

EA3AHT

EA3AOI

EA3FRD

EA3GNR

EA3SI

EA3BCK

EA3ESS

EA3ETG

EA3EYR

EA3FNM

EA3UBR

EB3EAW

Data recepció

04/06/19

Indicatius

Data recepció

00/00/00

Indicatius